100 Kč / hod sleva na psychosomatické setkáníDetail


Nezisková Společnost pro psychosomatickou podporu léčby neplodnosti, o.p.s.
se snaží propojit léčbu tělesných aspektů s aspekty psychickými.


  • Léčba neplodnosti je současnou moderní medicínou směřována hlavně na rovinu těla.
  • Boj s neplodností stojí spousty duševní síly a mnoho a mnoho bolestných zkoušek.
  • Neplodnost není chybou partnera nebo partnerky, ale může být důsledkem jejich nevědomého vkladu, který se sbírá od dětství.


Poskytujeme jak poradenství, tak psychoterapii.


Cílem psychoterapie je odhalit co nejpřesněji "uzlové body", které mohou blokovat neplodnost. Je třeba porozumět, v které životní situaci člověk ztratil důvěru ve svou schopnost stát se matkou nebo otcem.


Cena je 600 Kč za hodinu. Pro osoby pojištěné u OZP je cena za jedno setkání zvýhodněna a to 500 Kč za hodinu.