O nás


Kdo jsme a co nabízíme


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice a má své pobočky a expozitury nejen v Praze, ale také v Brně, Ostravě, Opavě, Českých Budějovicích, Táboře, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Berouně, Liberci, Zlíně, Jihlavě, Olomouci, Karlových Varech, Žďáru nad Sázavou, Pardubicích, Benešově, Mostě a Trutnově.


Jsme první skutečně on-line pojišťovnou, která je zcela otevřena všem pojištěncům - jak kterémukoli občanovi České republiky, tak i kterémukoli zahraničnímu zaměstnanci firmy s trvalým sídlem na území České republiky - a všichni jsou v řadách našich klientů vítáni.


Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP již od roku 1992 zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v druhé nejširší síti smluvních špičkových zdravotnických zařízení.


Jako nedílná součást českého zdravotního pojišťovnictví nabízíme především trvale spolehlivé a stabilní finanční zabezpečení úhrad zdravotní péče z vybraných prostředků veřejného zdravotního pojištění, včetně komplexního posouzení úhrad zdravotní péče našimi odbornými revizními lékaři.


Naše pojišťovna se však neomezuje pouze na výběr zákonného pojištění a proplácení zdravotní péče, která je z tohoto povinného pojištění hrazena; kromě toho vytváří ještě z jiných zdrojů fondy pro zlepšení zdravotní péče a prevence, jež pak užívá k zajištění doplňkové péče o své klienty. Díky tomu může naše pojišťovna kromě základních léčebně preventivních služeb nabízet navíc i speciální zdravotní projekty.